text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Eurostudent VI -opiskelijatutkimuksen käynnistysseminaarin:

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä – korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI

 

OKM-lausunto

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen otti keskiviikkona vastaan Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) laatiman raportin ”Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta”.

Arene tiedote

Osaamistarpeet, oppiminen ja työelämän rakenteet ovat muuttumassa laajasti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista eri aloilla ja joka alueella.

Arene ja VNK tiedote

Valtioneuvoston kanslian kokeilutoiminto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene sopivat tänään yhteistyön käynnistämisestä tavoitteenaan saada käyttöön koko Suomen ideat ja voimavarat kokeilukulttuurin edistämisessä.

Arene ja STTK tiedote

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Työn murros, globalisaatio ja väestörakenteen kehitys haastavat Suomen keskittämään rajalliset voimavarat ydinosaamisen vahvistamiseen.

Arene, Sivistystyönantajat ja UNIFI tiedote

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä.

OKM-tiedote

Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutetaan. Korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Arene ja ammattikorkeakoulut käynnistivät yhteistyössä Rakenteellisen kehittämisen (RAKE)-selvitystyö syyskuussa 2015. Selvitystyön ensimmäisenä tuotoksena on oheinen väliraporttiluonnos. Väliraportti on alustava luonnos.

Työelämälähtöisen TKI-toiminnan kehittäminen

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen.

Sivut