Kannanotot

Hallituksen puoliväliriihessä etsitään keinoja työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseksi.

Työelämälähtöisen koulutuksen tulee säilyä vahvana suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, vaativat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava.

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulut esittävät, että hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020.

KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ – TASAVERTAINEN MAHDOLLISUUS AUTONOMISILLE KORKEAKOULUILLE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORIT OVAT HUOLISSAAN SIVISTYSVALTION KEHITYKSESTÄ – RASISMI JA VÄKIVALTA ON KAIKISSA MUODOISSA TUOMITTAVAA 

Hallitus sopi tiistaina 5.4.2016 vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta ja kärkihankkeiden päivityksestä.

Hallitus sopi tiistaina 5.4.2016 vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta ja kärkihankkeiden päivityksestä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry esittää kantanaan, että ammattikorkeakoulutoiminnan rahoitus on turvattava julkisen talouden suunnitelmassa vuosina 2017- 2019.