text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Ammattikorkeakoulut ottavat kevään 2020 yhteishaussa käyttöön todistusvalinnan, joka perustuu ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon arvosanojen pisteyttämiseen. Pisteytysmallit on kehitetty laaja-alaisena yhteistyönä Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Samalla todistusvalinnasta tulee pääväylä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen keväästä 2020 lähtien. Täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville.


Todistusvalinnan rinnalla säilyvät valintakoe ja muut osaamisperustaiset valintaväylät, mitkä laajentavat hakijoiden mahdollisuuksia saada opiskelupaikka.


Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Poliisiammattikorkeakoululla ja Högskolan på Ålandilla on omat hakunsa.


Yrkeshögskolan Arcada

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia

 

Ylioppilastutkintotodistuksen, ammatillisen perustutkintotodistuksen ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit ovat saatavilla:

         - Opintopolku.fi-sivustolta (linkki)
         - AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen sivustolta (linkki)
         - Liitteenä


Koulutuksien tarkemmat aloituspaikkamäärät, mahdolliset vähimmäispisterajat ja kynnysehdot ilmoitetaan viimeistään koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä alkusyksystä 2019.

 


Petri Lempinen                     Tapio Rimpioja
Toiminnanjohtaja                  Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Arene ry                                  AMK-opiskelijavalinnat kehittämishanke

             

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Marko Borodavkin, puh. 040 662 5046, marko.borodavkin@metropolia.fi, amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi / www.amk-opiskelijavalinnat.fi

 

Liitteet:

Ammattikorkeakoulujen todistusvalintojen käyttöönotto kevään 2020 yhteishaussa - Tiedote >>

AMK pisteytysmallit >>

Usein kysytyt kysymykset >>

Bilagor:

Ibruktagandet av betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i gemensam ansökan våren 2020 - Meddelande >>

YH poängsättningsmodeller >>