text

Virheviesti

  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href funktiossa include() (rivi 40 tiedostossa /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Valiokunnat, työryhmät ja projektit

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2018 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö):

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen ammattikorkeakouluyhteistyössä. Tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.

Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto, avoimen ammattikorkeakoulutuksen verkosto sekä opintoasianpäälliköiden työryhmä.
 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Riitta Konkola (Metropolia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Tapio Huttula (Humak), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jouni Koski (Laurea), Rehtori Mervi Vidgrén (Savonia), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), rehtori Vesa Taatila (Turkuamk), vararehtori Päivi Karttunen (TAMK), koulutuspäällikkö Esa Viklund (Savonia), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteerinä asiantuntija Eerikki Vainio (Arene).

Kv-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisen ulottuvuuden ja koulutusviennin edistäminen. Tehtävänä on Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.
 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Juha Kämäri (SAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Örjan Andersson (Novia), Jonas Waller (HÅ), rehtori Tauno Kekäle (VAMK), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Anneli Pirttilä (Saimia), rehtori Tapio Kujala (DIAK), Kv-päällikkö Peter Finell (Centria), vararehtori Jyrki Laitinen (OAMK), Matti Saren (alk. 1.3.2018)(KAMK), sihteerinä KV-päällikkö Ari-Pekka Kainu (SAMK)

Laki-, rahoitus- ja talousvaliokunnan tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulutuksen lainsäädäntöön sekä rahoitus-, hallinto- ja talouskysymyksiin liittyvä proaktiivinen vaikuttaminen ja aloitteiden laatiminen. Valiokunta vaikuttaa ammattikorkeakoulujen
ohjausjärjestelmän kehittymiseen.
 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Tapio Varmola (SeAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Turo Kilpeläinen (KAMK), Rehtori Markku Lahtinen (TAMK), rehtori Martti Lampela (Lapinamk), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK,)  talousjohtaja Jorma Alkula (Haaga-Helia), talousjohtaja Simo mustila (Metropolia), Chefsjurist Anna Härmä (Arcada), sihteerinä toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene)

TKI- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI- valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI- johtajien verkosto.
 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Petri Raivo (Karelia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Henrik Wolff (Arcada), rehtori Jussi Halttunen (JAMK), rehtori Kimmo Himberg (POLAMK), rehtori Kari Ristimäki (Centria), rehtori Jouni Koski (Laurea), Susanna Näreaho (Metropolia), Henri Karppinen (Saimia), sihteerinä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia)

 

Työryhmät

Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät:

Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien toimintaan kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, erikoistumiskoulutusten, avoimen korkeakouluopetuksen sekä täydennyskoulutuksen kehittämiseen liittyvät alakohtaiset asiat. Kehittämisryhmien tehtävänä on valmistella alaan liittyviä yhteisiä asioita ja muodostaa yhteisiä koulutusalan näkemyksiä Arenen koulutusvaliokunnan linjattaviksi sekä osallistua aktiivisesti koulutusalan kehittämiseen, esim. sidosryhmäyhteistyö ja toimia erikoistumiskoulutusten valmistelun foorumeina.

Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat:

1.  Luonnonvara-ala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK)

2.  Tekniikka-, liikenne- ja merenkulun ala: rehtori Riitta Konkola (Metropolia)

3.  Yhteiskunta-, hallinto- ja liikunta-ala: rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia)

4.  Matkailu-, ravitsemus- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea)

5.  Sosiaali- ja terveysala, opekoulutus: vararehtori Päivi Karttunen (TAMK) 

6.  Kulttuuriala: rehtori Vesa Taatila (Turkuamk)

7.  Humanistinen ala: rehtori Tapio Huttula (HUMAK)

Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

Arenen tietosuojatyöryhmä

Projektit

Arenen hankkeet toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 

1. Yritysyhteistyön vaikuttavuusselvitys yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja UNIFI ry:n kanssa 2017 - 2018

2. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017 - 2019 (Metropolian koordinoima hanke)

3. eAMK- Oppimisen uusi ekosystemihanke 2017 - 2019 (Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima hanke)

4. Rake- selvitys "Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu - uutta luova osaaminen"

Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ja projekteja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi.