Euroopan unioni tarvitsee ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovointiosaamista

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan ehdotusta Euroopan unionin yhdeksänneksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaksi (FP9). Ammattikorkeakoulujen osuus käynnissä olevan Horisontti 2020 -ohjelman Suomeen saadusta rahoituksesta on ollut vain yhden prosentin luokkaa. Ero yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin on huima. Ammattikorkeakoulut tulee saada nykyistä vahvemmin mukaan puiteohjelmarahoituksen piiriin.

 

EU on maailman merkittävimpiä tutkimuksen ja innovoinnin rahoittajia ja puiteohjelma puolestaan unionin keskeisin rahoitusohjelma. Myös suomalainen yhteiskunta eri toimijoineen hyötyy eurooppalaisesta rahoituksesta ja suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten tulee jatkossakin voida toimia osana eurooppalaista viiteryhmäänsä.