Verkostot

Arenen toiminnan keskiössä on korkeakoulupolitiikka sekä ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen ja tukeminen. 

Arene osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin ja antamalla lausuntoja. Arene osallistuu erilaisiin hankkeisiin, työryhmiin ja neuvottelukuntiin.

Arene organisoi erilaisia projekteja ja työryhmiä, jotka osaltaan toteuttavat Arenen toiminnan tavoitteita. Projektit ja työryhmät edistävät toiminnallaan ammattikorkeakouluyhteisön keskinäistä vuoropuhelua ja tekevät koko ammattikorkeakoulukenttää palvelevaa kehittämistyötä. Ne selvittävät alakohtaisia tai muita erityistä asiantuntemusta vaativia kysymyksiä Arenen päätöksenteon tueksi. 

Arene edistää korkeakouluyhteisön keskinäistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Keskustelun avaajana toimivat usein Arenen järjestämät seminaarit ja koulutustapahtumat, joissa käsitellään ajankohtaisia ammattikorkeakouluihin ja koulutukseen liittyviä asioita sekä visioidaan korkeakoulutuksen tulevaisuutta.

Myös yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Arenen toimintaa. Arene ottaa kantaa, kommentoi ja vaikuttaa ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseen ja yhteistyön rakentamiseen korkeakoulutusta kehittävien eri toimijoiden välillä.

Lisäksi Arenen tai ammattikorkeakoulujen nimeämät edustajat osallistuvat erilaisiin hankkeisiin, työryhmiin tai neuvottelukuntiin.