Kansainväliset verkostot

Arene vaikuttaa ammattikorkeakoulutukseen ja sen asemaan myös kansainvälisillä foorumeilla. Ammattikorkeakoulut kohtaavat samanlaisia haasteita niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Yhä tärkeämpää on myös yhteistyö Aasian ja Pohjois-Amerikan suuntaan.

Arene pitää tarpeellisena kansainvälistä yhteistyötä ja on luonut aktiivisesti suhteita eurooppalaisiin sisar- ja kattojärjestöihin. Yhteistyöstä kertovat vastavuoroiset vierailut eri järjestöjen kesken sekä yhdessä sovitut tavoitteet eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämiseksi.

Yhtenä  konkreettisena osoituksena hyvästä yhteistyöstä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa on yhteinen kannanotto Bolognan prosessiin liittyen. EHEA >>

The views of UAS4EUROPE on the Horizon 2020 (H2020) Framework Programme for Research and Innovation

Position Paper On FP9 (9thFramework Programme for Research and Innovation) >>

Declaration on professional oriented higher education >>

EUROSTUDENT IV tutkimus esite >>

 

UASnet Conference: Future Learning & Innovation in Universities of Applied Sciences

SAMK, Pori, Finland
15 – 16 May 2018
https://www.samk.fi/en/about-samk/international-events/future-learning-in-higher-education/

 

Linkkejä liittyen kansainväliseen toimintaan:

 

Journal of the European Higher Education Area -lehti >>

MoU sopimukset OKM:n sivuilla >>