Kansainväliset verkostot

Arene vaikuttaa ammattikorkeakoulutukseen ja sen asemaan myös kansainvälisillä foorumeilla. Ammattikorkeakoulut kohtaavat samanlaisia haasteita niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Yhä tärkeämpää on myös yhteistyö Aasian ja Pohjois-Amerikan suuntaan.

Arene pitää tarpeellisena kansainvälistä yhteistyötä ja on luonut aktiivisesti suhteita eurooppalaisiin sisar- ja kattojärjestöihin. Yhteistyöstä kertovat vastavuoroiset vierailut eri järjestöjen kesken sekä yhdessä sovitut tavoitteet eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittämiseksi.

Yhtenä  konkreettisena osoituksena hyvästä yhteistyöstä eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa on yhteinen kannanotto Bolognan prosessiin liittyen. EHEA >>

The views of UAS4EUROPE on the Horizon 2020 (H2020) Framework Programme for Research and Innovation
Position Paper On FP9 (9thFramework Programme for Research and Innovation) >>
Declaration on professional oriented higher education >>
EUROSTUDENT IV tutkimus esite >>

 

EAPRIL Conference 2016

Challenges of the Digital Era for Education, Learning and Working: Researchers and Practitioners in Dialogue

ISEP, Porto, Portugal

22-25 November 2016

www.eapril.org >>
 

Linkkejä liittyen kansainväliseen toimintaan:

 
Journal of the European Higher Education Area -lehti >>
MoU sopimukset OKM:n sivuilla >>