Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Arene näkee lukioiden erityistehtävien toiminnan edistämisen kannatettavana. Nuorten erikoistumismahdollisuudet lukio-opinnoissa tarjoavat mahdollisuuksia opiskelijoiden entistä monipuolisimmille valmiuksille korkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakoulut tekevät alueellisesti hyvää yhteistyötä erityisen koulutustehtävän saaneiden lukioiden kanssa. Tätä yhteistyötä niin toiminnan kuin opintopolkujen suhteen on hyvä edelleen vahvistaa. Lukioiden erityistehtävät ja valtakunnalliset kehittämistehtävät tuovat profiloituneille lukioille ja niiden opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opetuksessa ja opiskelussa haluamilleen osaamisalueille. Valtakunnallinen kehittämistehtävä tarkoittaa myös lukioiden verkostoitumisen ja yhteistyön entistä painokkaampaa tarvetta.

Erikoistuneet opintosuunnat tuovat nuorille joustavia mahdollisuuksia omaan kehittymiseensä. Niiden painottaminen vahvistaa korkeakoulutuksessa tarvittavia substanssikompetensseja, esimerkiksi musiikissa ja luma-aloilla, sekä kansainvälisyyttä. Toisaalta eritystehtävä mahdollistaa joustavat opinnot esimerkiksi urheilu-uran ohella.

Uudistuksessa on yhtä lailla on huolehdittava siitä, että myös erikoistunut lukiokoulutus antaa valtakunnallisesti opiskelijoille tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa riittävän monipuolista osaamista opiskelijan taustasta tai alueesta riippumatta. Tämä on tärkeää jatko-opintovalmiuksien kannalta.

Arene kannattaa esitystä lukioiden erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Tapio Varmola
puheenjohtaja, rehtori

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Arenen lausunto (pdf) >>