Vuosittain laadittava ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus on kevään 2020 osalta valmis ja toimitettu ammattikorkeakouluille 20.5.2019.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) koordinoimana laaditaan vuosittain valtakunnalliset valintaperustesuositukset, joiden pohjalta ammattikorkeakoulut päättävät omien koulutuksiensa valintaperusteista.

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositukset 2020

Ammattikorkeakoululujen valintaperustesuositukset 2019

Recommendation for admissions criteria for universities of applied sciences spring 2019

Rekommendation om yrkeshögskolornas antagningsgrunder våren 2019

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018