Vuosittain laadittava ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus on kevään 2019 osalta valmis ja toimitettu ammattikorkeakouluille 23.5.2018.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene ry) koordinoimana laaditaan vuosittain valtakunnalliset valintaperustesuositukset, joiden pohjalta ammattikorkeakoulut päättävät omien koulutuksiensa valintaperusteista.

Ammattikorkeakoululujen valintaperustesuositukset 2019

Recommendation for admissions criteria for universities of applied sciences spring 2019

Rekommendation om yrkeshögskolornas antagningsgrunder våren 2019

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018