Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf är en påverkare och en intressebevakare inom högskolepolitiken samt ett samarbetsforum för yrkeshögskolorna. Arene tjänar yrkeshögskolorna genom att skapa förutsättningar för arbetslivsinriktad högskoleutbildning och FUI-verksamhet.
Arenes medlemmar består av alla yrkeshögskolor och deras rektorer.
Rektorerna möts cirka åtta gånger om året för att behandla aktuella ärenden och utarbeta gemensamma riktlinjer.

Arene rf:s stagar >>

Arene rf strategi 2016 – 2020
Vision

  • Yrkeshögskolornas är en viktig del av världens bästa högskoleväsendet

Arenes strategiska mål

  • Synliggöra yrkeshögskolornas verksamhet och styrkor
  • Förbättra yrkeshögskolornas samarbete, bilda nätverk och främja internationalism som en del av det europeiska högskoleområdet
  • Främja yrkeshögskolornas verksamhetsförutsättningar
  • Stöda yrkeshögskolornas roll som nydanare inom arbets- och näringslivet

Arenes värden (framgångsfaktorer)

  • Öppet samarbete
  • Proaktiv påverkan
  • Värdesättande av kompetens

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf:s strategi 2016–2020 >>

Yrkeshögskolor i Finland >>

 

KONTAKTA OSS

e-post: info (at) arene.fi

förnamn.efternamn@arene.fi

Sekretariat:

Verksamhetsdirektör, FD Petri Lempinen
+358 40 766 7805

Kontors chef, Eija Antila
+358 40 561 5984

Experten, FM Eerikki Vainio
+358 40 060 6540

Kommunikationschef, Mikko Lehessaari
+358 40 129 0082, viestinta (at) arene.fi

Kommunikationslärare, Ella Pitkänen
+358 45 135 5594

Adress:

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Norra Magasingatan 7A2
FI-00130 Helsingfors
FINLAND