text

Utskotten, arbetsgrupper och projekt

Arene har ett flertal projekt, utskott och arbetsgrupper, vilkas uppgift är att utveckla yrkeshögskoleutbildningen och skapa ny praxis inom utbildningen.

Nedan finns listat utskotten, arbetsgrupperna och projekten, som pågår i Arenes regi år 2017 (projektansvarig med kursiv):

 

Utskotten

 

       1. Utbildningsutskottet

Utskottets uppgift är att klargöra utbildningsansvar och sökobjekt samt att utvärdera förverkligandet och utvecklingen av nya utbildningsansvar under verksamhetsåret.

Ordförande: Mervi Vidgén (Savonia)

Medlemmar: rektor Tapio Huttula (HUMAK), rektor Teemu Kokko (Haaga-Helia), rektor Jouni Koski (Laurea), rektor Riitta Konkola (Metropolia), rektor Pertti Puusaari (HAMK), rektor Vesa Taatila (Turkuamk), prorektor Päivi Karttunen (TAMK), prorektor Pekka Auvinen (Karelia), chef för studentavdelningen Tapio Rimpioja (Metropolia), sekreterare Juha Viitasaari (Arene)

 

      2. Det internationella utskottet

Utskottets uppgift är att förbereda för styrelsen ärenden som gäller yrkeshögskolornas internationella samarbete.

Ordförande: rektor Juha Kämäri (SAMK)

Medlemmar: rektor Örjan Andersson (Novia), rektor Edvard Johansson (HÅ), rektor Tauno Kekäle (VAMK), rektor Teemu Kokko (Haaga-Helia), rektor Tapio Kujala (DIAK), prorektor Marjo-riitta Järvinen (LAMK), internationell manager Peter Finell (Centria), prorektor Jyrki Laitinen (OAMK), sekreterare Ari-Pekka Kainu (SAMK)

 

      3. Ekonomi, finansierings och lagutskottet

Utskottets uppgift är att till styrelsen bereda ärenden gällande utvecklingen av yrkeshögskolornas ekonomi och finansiering och bereda ärenden, som gäller förnyandet av yrkeshögskolelagstiftningen.

Ordförande: rektor Tapio Varmola (SeAMK)

Medlemmar: rektorTuro Kilpeläinen (KAMK), rektor Markku Lahtinen (TAMK), rektor Martti Lampela (Lapinamk), rektor Heikki Saastamoinen (XAMK,)  ekonomichef Jorma Alkula (Haaga-Helia), ekonomichef Jorma Uusitalo (Metropolia), chefsjurist Anna Härmä (Arcada), verksamhetsdirektör Riitta Rissanen (Arene) sekreterare

 

      4. FoU-arbete

Arbetsgruppens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av FUI-verksamheten i yrkeshögskolorna.

Ordförande: rektor Petri Raivo (Karelia)

Medlemmar: rektor Henrik Wolff (Arcada), rektor Jussi Halttunen (JAMK), rektor Kimmo Himberg (POLAMK), rektor Edward Johansson (HA), rektor Kari Ristimäki (Centria), rektor Jouni Koski (Laurea), Seliina Päällysaho (SeAMK), Terhi Laine (Diak), sekreterare Anne Ilvonen (Karelia)

   

arbetsgrupper

       Utvecklingsgrupper för utbildningsområden

Utvecklingsgruppernas uppgift är att följa med utvecklingen inom det egna utbildningsområdet vad gäller arbetsliv och utbildning.   

     1. Naturbruk och miljöområdet: rektor Pertti Puusaari (HAMK) 
     2. Teknik, trafik och sändnings: rektor Riitta Konkola (Metropolia)
     3. Det samhällsvetenskapliga, administrativa och sporter området: rektor Teemu Kokko (Haaga-Helia)

     4. Turism-, kosthålls- och ekonomiområdet: rektor Jouni Koski (Laurea) 
     5. Social-, och hälsområdet, lärarutbildning: prorektor Päivi Karttunen (TAMK)
     6. Kultur: rektor Vesa Taatila (TurkuAMK)
     7. Det humanistiska området: rektor Tapio Huttula (HUMAK)


Till de branschspecifika utvecklingsgrupperna hör som medlemmar experter från yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolornas beslut.

Arenes styrelse kan utnämna tilläggsmedlemmar för att garantera den branschspecifika omfattningen.

Styrelsen kan också tillsätta andra arbetsgrupper för att behandla aktualiteter.

 

Projekten

      1. FoU-RAKE (Strukturell utveckling) uttalande 2016-2017

         Ordförande: rektor Petri Raivo (Karelia)

         Medlemmar: rektor Tapio Huttula (Humak), rektor Henrik Wolff (Arcada), Anne Ilvonen (Karelia), Arene´s ordförande, rektor Tapio Varmola (SeAMK), verksamhetsdirektör Riitta Rissanen (Arene), sekreterare Juha Viitasaari (Arene)

      2. Företagssamarbete effektivitet uttalande samarbete med Suomen Yrittäjät och Finlands universitet UNIFI rf 2017

      3. Yrkehögskolekonferensen 2017 (Kajaani)

      4. Strukturell utveckling av antagningen

     5. Förstärkt kapacitet av digital högskolan och digitalt lärande i yrkeshögskolor

Experter kan också delta i projekten som godkänts av Arenes styrelse i enlighet med projektplanen. Styrelsen kan också komplettera grupperna.