Internationella nätverk

Arene påverkar yrkeshögskoleutbildningen och dess ställning också i internationella forum. Yrkeshögskolorna möter likadana utmaningar både i Finland och på andra håll i Europa. Allt viktigare blir även samarbetet med Asien och Nordamerika.

Arene anser det internationella samarbetet vara nödvändigt och har aktivt skapat relationer till europeiska syster- och takorganisationer. Om samarbetet berättar de ömsesidiga besöken mellan olika organisationer samt gemensamma målsättningar om att utveckla Europa som högskoleutbildningsområde.

Ett konkret exempel på bra samarbete med europeiska dotterorganisationer är det gemensamma ställningstagandet till Bolognaprocessen.

Declaration on professional oriented higher education
Journal of the European Higher Education Area -tidning
Undersökningen EUROSTUDENT IV broschyr >>