Nätverk

Kärnområden i Arenes verksamhet är högskolepolitiken och främjandet och stödjandet av samarbetet mellan yrkeshögskolorna.

Arene deltar aktivt i den finländska och internationella högskolepolitiska debatten genom att ta ställning till aktuella ärenden och genom att ge utlåtanden. Arene deltar i olika slags projekt, arbetsgrupper och delegationer.

Arene organiserar olika slags projekt och arbetsgrupper, som i sin tur förverkligar mål som Arene har ställt upp för sin verksamhet. Projekt och arbetsgrupper främjar genom sin verksamhet dialogen inom yrkeshögskoleväsendet och genomför utvecklingsarbete, som betjänar hela yrkeshögskolefältet. De utreder för Arenes beslutsfattande frågor som gäller utbildningsområden eller andra frågor som kräver specialsakkunnighet.

Arene främjar det gemensamma samarbetet och dialogen inom högskoleväsendet. Som debattväckare fungerar ofta Arenes seminarier och utbildningstillfällen, där aktuella teman gällande utbildning och yrkeshögskolor behandlas och visioner för högskoleutbildningens diskuteras.

Även samarbetet med olika samarbetspartners är en viktig del av Arenes verksamhet. Arene tar ställning, kommenterar och påverkar utvecklingen av yrkeshögskoleutbildningen och påbyggandet av samarbetet mellan olika aktörer som utvecklar högskoleutbildningen.

Därtill deltar representanter som Arene eller yrkeshögskolorna har utnämnt i olika projekt, arbetsgrupper eller delegationer.