Yrkeshögskolorna reformerad

Målet med yrkeshögskolereformen är en yrkeshögskola som är internationellt uppskattad, självständig och ansvarsfull och som

  • utbildar kunniga
  • skapar regional konkurrensförmåga
  • reformerar arbetslivet
  • utvecklar innovationer

 

Målet med reformeringsprocessen är att skapa lagenliga förutsättningar och förutsättningar för verksamhet för en sådan yrkeshögskola.

Mer information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats >>