Styrelsen

Styrelsen ansvarar för Arenes beslut, förutom för årsmötets stadgeenliga ärenden. Styrelsen koncentrerar sig i beslutsfattandet huvudsakligen på och tar ställning till strategiska frågor och frågor gällande yrkeshögskolornas intressebevakning. Styrelsen följer med projektens samt arbetsgruppernas verksamhet samt utnämner representanter till de här arbetsgrupperna.

Arenes styrelsen i året 2018:

 

Ordförande

Rektor, PeD, dosent
Tapio Varmola
Seinäjoki yrkeshögskola

Kampusranta 11, 60320  SEINÄJOKI
mobil +358-40-830 4100
epost: tapio.varmola@seamk.fi

 

Förste vice ordförande

Rektor, PeL
Riitta Konkola
Metropolia yrkeshögskola

Bulevardi 31, 00180 HELSINKI

tel. +358-9-7424 5003
mobil +358-50-548 6069
epost: riitta.konkola@metropolia.fi

 

Andre vice ordförande

Rektor, FD, dosent
Petri Raivo
Karelia yrkeshögskola

Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU
tel.  +358-13-260 6688
mobil +358-50-310 9749
epost: petri.raivo@karelia.fi

Rektor, AFD, dosent
Juha Kämäri
Satakunta yrkeshögskola

Tiedepuisto3, 28600 PORI
mobil +358-44-710-3003
epost:  juha.kamari@samk.fi

 

Rektor
Jouko Paaso
Uleåborg yrkeshögskola

Albertinkuja 20, 90101 OULU
tel.  +358-20-762 1349
mobil  +358-44-556 8200
epost: jouko.paaso@oamk.fi

 

Rektor
Heikki Saastamoinen
XAMK yrkeshögskola

Patteristonkatu 3, 50101 MIKKELI
tel.  +358-15-355 6300
mobil  +358-50-312 5151
epost: heikki.saastamoinen@xamk.fi