FoU-verksamhet

Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) är en av de lagenliga uppgifterna vid yrkeshögskolorna. FoU-verksamheten betjänar yrkeshögskoleutbildningen och dess utveckling.   Yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings-och innovationsverksamhet befrämjar samtidigt också arbetslivet och den regionala utvecklingen samt fungerar som förnyare av näringslivsstrukturen i regionen.

Yrkeshögskolornas FUI-verksamhet är tillämpad forskning, som baserar sig på praktisk erfarenhet samt på den nyaste informationen och på djup kunskap. 

FoU-verksamheten består av olika funktioner beroende av arbetets natur, omfattning och samarbetspartner. För det mesta består FoU-verksamheten av olika projekt, vilkas mål är att producera kunskap och expertkunnande. Personalen och studerandena vid yrkeshögskolorna är aktivt med i FoU-verksamheten.

Yrkeshögskolorna har valt sina egna kärnkompetenser och tyngdpunkter så att den på det bästa sättet är till nytt för arbets- och näringslivet i den egna regionen samt förstärker den egna högskolans kunnande och stöder utvecklingen av studerandenas praktiska yrkesskicklighet.

Projekt och arbeten genomförs med både EU-finansiering och med nationell och privat finansiering.

Att främja entreprenörskap är ett centralt fokusområde för yrkeshögskolorna. För att stöda detta arbete i yrkeshögskolorna har Arene gjort strategin för företagande.

Arenes FoU-broschyr

Tilläggsinformation om yrkeshögskolornas FoU-verksamhet hittar du på yrkeshögskolornas webbplatser >>