Kvalitetssäkring

Yrkeshögskolornas verksamhet bedöms på basis av på förhand bestämda resultatmätare.

Nationella centret för utbildningsbedömning (NCU) står för yrkeshögskolornas kvalitetssäkring. Avskten med bedömningen är att hjälpa yrkeshögskolorna och undervisnings- och kulturministeriet med utvecklingen av yrkeshögskoleverksamheten, kvaliteten på de utbildningar och examina som erbjuds.


Kvalitetsutvärdering i yrkeshögskolelagen

Yrkeshögskolans uppgift är att svara för kvalitetsnivån på sin utbildning och för en kontinuerlig utveckling av den utbildning och övriga verksamhet den anordnar och med jämna mellanrum delta i utomstående kvalitetsbedömning. Yrkeshögskolan bör publicera resultaten av sina utvärderingar.

 

Bedömningar gällande YH-system finns på Rådet för utvärdering av högskolornas (RUH) hemsidor i pdf-format:
Equal, but different - An Evaluation of the Postgraduate Studies and Degrees in Polytechnics – Final Report