Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: href i include() (rad 40 av /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href i include() (rad 40 av /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Högre yrkeshögskoleexamina är en examensinriktad utbildning för dem som avlagt yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamen och har tre års arbetserfarenhet från branschen efter avlagd examen. Utbildningen ger studeranden färdigheter att hitta branschspecifik forskning och att tillämpa kunskapen i det praktiska arbetet och dess utveckling. En högre yrkeshögskoleexamen ger samma behörighet som en magisterexamen från universitet, men är mer praktiskt inriktad.

 

Varför högre YH?

Arbetslivet förändras i snabb takt, vilket ställer allt högre krav på arbetstagarnas yrkeskunnande och kompetens. Högre yrkeshögskolestudier passar sig bra för personer i arbetslivet, för studierna kräver inte frånvaro från arbetslivet så som heldagsstudier. Studierna är nära kopplade till arbetslivet. För utbildningen ansvarar överlärare med doktors- eller licentiatexamen. Överlärarna har nära kontakt till arbetslivet och dess utveckling. 

Högre yrkeshögskoleexamina och examensbenämningar på svenska, finska och i internationell användning.

Tilläggsinformation om högre YH på undervisnings- och kulturministeriets webbplats och webbplatsen för utvecklingsprojektet för högre yh.

På statsrådets webbplats hittar du information om olika skeden i lagförslaget som gällde högre yh. (Sök på HE/14/2005)