Felmeddelande

  • Notice: Undefined index: href i include() (rad 40 av /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).
  • Notice: Undefined index: href i include() (rad 40 av /home/arene/domains/arene.fi/public_html/themes/progressive/templates/progressive-cms-menu.tpl.php).

Kärnan i yrkeshögskoleutbildningen är arbetslivrelaterad utbildning och yrkesinriktade högskolor (professional higher education). Projekt av olika slag som en del av utbildningen är centrala element i yrkeshögskoleutbildningen. Yrkeshögskolorna tar hand om den finländska konkurrenskraften genom att producera expertis för olika branscher. YH-utbildningen förnyar arbetslivet och expertkunnandet genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. 

Undervisningsutbudet vid yrkeshögskolorna är mycket mångsidigt. Vid yrkeshögskolorna anordnas:

undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen (både unga och vuxna)
undervisning som leder till högre yrkeshögskoleexamen
specialiseringsstudier
fortbildning
öppen yrkeshögskoleundervisning
yrkespedagogisk lärarutbildning

Statistik om yrkeshögskoleutbildningen hittas här >>

Yrkeshögskolestudierna omfattar 210–270 studiepoäng och studietiden är 3,5–4,5 år. 
Omfattningen av högre yrkeshögskoleexamina är 60–90 studiepoäng.

Yrkeshögskoleexamina kan avläggas som heltidsstudier eller som deltidsstudier.

 

Studierna

YH-studierna ger studerande kunskap och kompetenser för yrkesspecifika expertuppgifter på basis av kompetenskraven i den examensinriktade utbildningen.

Studierna delas in i obligatoriska, valfria och fritt valbara studier. Studierna kan avläggas i egen yrkeshögskola eller i andra inhemska eller utländska högskolor. Studierna måste vara högskolestudier.

Yrkeshögskolan handleder arbetspraktiken, som delas i olika perioder. Arbetspraktiken kan också avläggas delvis eller helt utomlands. Yrkeshögskolorna har aktivt skapat kontakter till olika praktikplatser i hemlandet och utomlands. Studeranden kan också skaffa sin egen praktikplats genom sina egna nätverk.

Med examensarbetet visar studeranden sina kunskaper att tillämpa kunnande i expertuppgifter inom sin egen bransch. Examensarbete är ett arbetslivsrelaterat, praktiskt och självständigt undersöknings-, planerings- eller utredningsarbete inom något delområde inom det egna utbildningsområdet. Det kan vara t.ex. en undersökning, produkt eller ett utvecklingsprojekt för arbetslivet.

Theseus – yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer >>

Theseus Registerbeskrivning (pdf) >>

 

Undervisningsspråk

Yrkeshögskoleexamen kan avläggas inom utbildningar på finska, svenska eller på främmande språk. Utbildningen på främmande språk är avsedd för både finländska och utländska studerande. Vissa studiehelheter kan också avläggas på något annat än yrkeshögskolans officiella språk.

 

Finansiering av studier

Undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen är gratis (Lag 351/2005, 26§). För annan undervisning såsom specialiseringsstudier kan avgifter uppbäras. Grunderna för avgifter fastställs i statsrådets förordning.

Man kan ansöka om studiestöd beviljat av staten. Det består av studiepenning, bostadstillägg och studielån garanterat av staten. Tilläggsuppgifter om finansiering av studierna hittas på Folkanstaltens www-sidor och ges även av yrkeshögskolornas studiebyråer.

 

Specialiseringsutbildning

Specialiseringsstudier är omfattande fortbildningsprogram inom vuxenutbildning, där man utvecklar befintligt kunnande och kompetenser genom att specialisera sig på något eget delområde och fördjupar sitt kunnande. Mera info här

 

Fortbildning

Till fortbildningen hör skräddarsydda utbildningar som kan genomföras utgående från olika företags och samfunds behov. Fortbildningen består också av öppna temadagar om aktuella frågor, kortkurser och arbetskrafts utbildning. Fortbildningen kan även arrangeras tillsammans med andra organisationer.

Öppen yrkeshögskola ger alla en möjlighet att utveckla sig själv och sitt eget yrkeskunnande genom studier som hör till en yrkeshögskoleexamen. Öppen yrkeshögskola erbjuder en möjlighet att bekanta sig med yrkeshögskoleexamensstudier och att tillgodoräkna de avlagda studierna i en yrkeshögskoleexamen. Tilläggsuppgifter om möjligheterna vid öppen yrkeshögskola hittar du här.

Den yrkespedagogiska lärarutbildningen anordnas till lärare vid yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscentra samt till dem som ska bli lärare. Yrkespedagogisk lärarutbildning ordnas vid fem yrkespedagogiska lärarutbildningshögskolor: i Helsingfors, Tavastehus, Tammerfors, Jyväskylä och Uleåborg.

Tilläggsuppgifter om undervisningsutbudet vid yrkeshögskolorna hittar du på yrkeshögskolornas egna www-sidor >>