Ammattikorkeakouluille rahoitus 822 lisäaloituspaikkaan vuonna 2022 alkaviin koulutuksiin

Photo by John Schnobrich on Unsplash

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on linjannut yli 2000 aloituspaikan lisäämisestä korkeakouluihin ympäri Suomea. Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 822 aloituspaikka. Yliopistojen aloituspaikkamääriä kasvatetaan 1 469 lisäaloituspaikalla. Aloituspaikat kohdentuvat ammattikorkeakoulujen perustutkintoihin. 

Ammattikorkeakoulujen lisäaloituspaikkojen rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä. Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvällä investoinnilla rahoitetaan aloituspaikkojen lisäämistä osaajapulasta kärsiville sekä talouden uudistamista tukeville aloille. 

-Korkeakoulujen kasvaneet tutkintotavoitteet edellyttävät korkeakoulujen rahoituksen lisäämistä ja siksi elpymis- ja palautumisvälineestä saadun rahoituksen kohdentuminen lisäaloituspaikkoihin on järkevä ratkaisu. Aloituspaikkojen kertakorvaus ei kuitenkaan helpota tutkintotavoitteiden nostamisesta syntynyttä kroonista rahoitusvajetta, johon auttaa vain perusrahoituksen riittävä korottaminen, pohtii Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Ammattikorkeakoulujen uusista lisäaloituspaikoista yli puolet kohdistuu terveys- ja hyvinvointialoille, yhteensä 430 paikkaa. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle kohdistuu yli neljännes uusista lisäaloituspaikoista, yhteensä 235 paikkaa. Tekniikan alalle suunnataan kolmanneksi eniten uusia lisäaloituspaikkoja, yhteensä 120 paikkaa.