Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä kasvoi 7 500 syksyn yhteishaussa

4627

Ammattikorkeakouluihin oli 37 000 hakijaa eilen päättyneessä yhteishaussa. Hakijoita oli 7 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituspaikkoja on tarjolla 7 600. AMK-valintakokeet järjestetään korkeakoulujen kampuksilla 26.–29.10.  

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakoulujen hakijamäärä kasvoi neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. AMK-tutkintokoulutukseen hakeneiden määrä kasvoi 20 prosenttia ja YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneiden määrä jopa kaksinkertaistui.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suosio kertoo kasvavasta työuran aikaisen osaamisen kehittämisen tarpeesta, kommentoi Arenen asiantuntija Samuli Maxenius. Työelämälähtöisen YAMK-tutkinnon tavoitteena on juuri työelämässä jo olevien henkilöiden asiantuntijuuden syventäminen ja kehittäminen. Ammattikorkeakoulut kasvattivat YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia syksyn yhteishakuun viime vuodesta.

Suosituimmat hakukohteet ovat sosiaali- ja terveysalalla, joihin pyrki yli puolet hakijoista. Hakijamäärät sen sijaan lisääntyivät eniten luonnonvara- ja kulttuurialojen koulutusohjelmissa.   

Koulutusalat Hakijamäärän kasvu edellisvuodesta 
Sosiaali- ja terveysala 15 % 
Kasvatusala 25 % 
Taide ja kulttuurialat 107 % 
Tietojenkäsittely ja tietoliikennealat 43 % 
Palvelualat 49 % 
Liiketalouden alat 43 % 
Maa- ja metsätalousalat 127 % 
Tekniikan alat  51 % 

Syksyn AMK-valintakokeet järjestetään 26.–29.10. 

AMK-valintakoe tullaan järjestämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kampuksilla 26.–29.10. yksivaiheisena valintakokeena. Koejärjestelyissä huomioidaan hakijoiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle on koottu ammattikorkeakoulujen syksyn todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen hakukohdekohtaiset tiedot. 

Kolme yhteishakua vuodessa 

Korkeakoulut järjestävät vuosittain kolme yhteishakua. Tammikuussa järjestetään kevään ensimmäinen yhteishaku vieraskielisiin ohjelmiin. Maaliskuussa järjestetään kevään toinen yhteishaku syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin. Syksyn yhteishaussa haetaan seuraavana keväänä alkaviin koulutuksiin.

Lisäksi ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita erillishakujen ja avoimen ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.