Ammattikorkeakoulujen sote-harjoittelumaksujen poisto etenee

Ammattikorkeakoulut ovat äärimmäisen helpottuneita, sillä niiden maksamien harjoittelumaksujen poisto on osa Marinin hallituksen lainsäädäntösuunnitelmaa. Valtion maksamien korvausmäärärahojen siirrosta on tarkoitus säätää budjettilailla syysistuntokaudella.  

Uskallamme olla jo toiveikkaita, että tämä hallitus näyttäisi viimein saattavan maaliin hartaasti odottamamme uudistuksen ja korjaavan lainsäädäntöön jääneen epäkohdan ja epäoikeudenmukaisuuden, sanoo ammattikorkeakouluja edustavan Arenen hallituksen puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén.   

Harjoittelumaksujen osuus terveydenhuollon menoista on alle puoli promillea, mutta ammattikorkeakoulujen budjettia 8 miljoonan euron harjoittelumaksujen poisto kasvattaa noin prosentilla. Ammattikorkeakoulut ovat ainoa koulutussektori, joka maksaa harjoittelukorvauksia sote-alan harjoitteluista kunnille ja sairaanhoitopiireille. 

Nämä rahat tullaan käyttämään täysimääräisesti sote-alan koulutuksen kehittämiseen, lupaa Vidgrén.  

Marinin hallituksen lainsäädäntösuunnitelma >>

Lainsäädäntöhankkeen sivut: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (AMK-harjoittelukorvaukset) – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) >>