Budjettiriihessä on osoitettava resurssit seuraavan hallituskauden loppuun ulottuvaan hankkeeseen, jolla ehkäistään koronaepidemian aiheuttamia haittoja korkeakouluopiskelijoille. Jo parin viikon päästä kampuksille, saapuu opiskelijoita, joista osaa kuormittavat monenlaiset haasteet kuten opintojen viivästyminen, itseluottamuksen hapertuminen ja sosiaaliset pelot. Moni opiskelija on myös lykännyt opiskelupaikan vastaanottamista epävarmana tulevan lukukauden tilanteesta. Korkeakouluissa paikataan tulevat vuodet etäopetuksen mukana tuomia osaamisen ja hyvinvoinnin puutteita.   

Tiedossa on pitkäkestoinen haaste, jonka haittavaikutuksia voidaan kuitenkin tehokkaasti ehkäistä toimimalla nyt riittävän vahvasti. OKM on myöntänyt ensimmäiset hankerahat tilanteen auttamiseksi, mutta tilanteen korjaaminen kestää useita vuosia. Hybridioppimisen ja -opetuksen aikakausi on myös vasta alkamassa. Sitä varten on luotava pelisääntöjä ja pedagogisia puitteita digitaalisuudesta opettajien valmiuksiin. Tämä kaikki syö resursseja monella tasolla.    

Arenen puheenjohtaja, rehtori Mervi Vidgrén

-Asia on huomioitava nyt budjettiriihessä, sillä riittäviä resursseja ei löydy Opetus- ja kulttuuriministeriön eikä Sosiaali- ja terveysministeriön nykyisistä budjeteista. Korkeakoulujen on pystyttävä varmistamaan osaava työvoima niitä janoaville työmarkkinoille. Valtiovarainministeri Saarikon asettama selvitys asiasta ilmentää suoranaista hätää tilanteesta. Ennakoivilla, koordinoidulla ratkaisuilla autamme tuhansia opiskelijoita, emmekä jätä korkeakoulujen henkilöstöä ja johtoa yksin tilanteen kanssa, summaa rehtoreita edustavan Arenen hallituksen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.     

– Ammattikorkeakoulujen toiminnasta on leikattu viimeisten hallitusten aikana kolmannes ja tutkintotavoitteita on nyt korotettu yli viidenneksellä. Äärimmäisen suurten leikkauksien jälkeen ammattikorkeakoulut  ovat jääneet vaille merkittäviä resurssien palauttamista. Siitä huolimatta koulutuksen tulokset ovat jatkuvasti parantuneet. Ammattikorkeakoulujen panos osaavan työvoiman kouluttamisessa ja suomalaisen kasvun tekemisessä on korvaamaton tulevina vuosina. OKM budjettiesitys ei esitä rahaa tällä kertaa ammattikorkeakouluille vaikka juuri niiden kehittämis- ja innovaatiotoiminta voisi varmistaa entistä paremmin yritysten kasvua ja kehittämistä, murehtii Vidgrén.