Arene kannattaa tutkimustietovarannon perustamista, sillä se helpottaa TKI-tiedon saavutettavuutta ja käytettävyyttä

Arene kannattaa tutkimustietovarannon perustamista, sillä se helpottaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotiedon saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Esitämme samalla huolen kustannuksista, joita varantoon liittyminen aiheuttaa ammattikorkeakouluille. Lain säätämisen yhteydessä tulisi varata rahoitusta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi tutkimustietovarannon kanssa.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä laiksi tutkimustietovarannosta >>