Arene lausui alueiden kehittämistä ja EU:n rakennerahastoja koskevasta lakiesityksestä

1914

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene kannattaa alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta koskevia lakiesityksiä. Ammattikorkeakouluille on tärkeää, että päätöksentekoprosessit ovat mahdollisimman keveitä ja läpinäkyviä ja rahoituksen hallinnointi ja rahoittajaviranomaisten tulkinnat yhdenmukaisia ja selkeitä. Esityksen tavoitteena on siirtää alukeheittämiseen liittyvää päätöksentekoa aiempaa enemmän maakuntiin. Esityksessä tulee paremmin huomioida ammattikorkeakoulujen merkittävä rooli aluekehittämisessä ja sen suunnittelussa.

Arenen lausunto alueiden kehittämisestä ja EUn rakennerahastoja koskevan lain uudistamisesta >>