Arene lausui ammattikorkeakoulu- ja yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta

Arenella ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.

Ammattikorkeakoulut ovat koronaepidemian vuoksi joutuneet toimimaan hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tulevan toiminnan suunnittelu on vaikeaa. Korkeakoulujen toimintaan vaikuttavat niin epidemian kehittyminen Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella sekä epidemian vaikutukset talouteen ja työmarkkinoiden. Poikkeuksellisessa tilanteessa Arene pitää kumpaakin hallituksen esityksen sisältyvää säännöstä perusteltuna.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta >>