Arene tukee työvoimakoulutuksen ulottamista korkeakoulutukseen

1674

Arene kannattaa lakiesitystä, joka mahdollistaa korkeakoulutuksen hankkimisen työvoimakoulutuksena. Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnalle annetussa lausunnossa Arene toteaa mm.

  • Arene kannattaa esitettyä lakimuutosta. Korkeakoulututkinnon suorittamisen mahdollistaminen työvoimakoulutuksena on tärkeä muutos, jolla tuetaan koronapandemian vuoksi työttömäksi jääneiden tulevaa työllistymistä.
  • Esitetyt rajoitukset kesken jääneen tutkinnon suorittamiseksi loppuun työvoimakoulutuksena ovat liian kireät ja epäjohdonmukaiset. Eri tasoisia tutkintoja tulisi kohdella samalla tavalla.
  • Esityksen mukaan lakimuutos on määräaikaisesti voimassa 30.6.2022 saakka. Arene katsoo, että työmarkkinoiden kasvavan korkeakoulutettuihin kohdistuvan kysynnän vuoksi lakimuutoksen tulisi olla pysyvä.

Lue lisää

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta >>