Arenen Heidi Fagerholm ammattikorkeakouluja edustavan UAS4EUROPEn varapuheenjohtajaksi

1317
Rehtori Heidi Fagerholm. Kuvaaja Antti J. Leinonen, 2021

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm on valittu eurooppalaisia ammattikorkeakouluja edustavan UAS4EUROPE -järjestön varapuheenjohtajaksi. Päätöksen Fagerholmin valinnasta teki UAS4EUROPE:n yhdistyskokous 30.3.2022.

UAS4Europe on Brysselissä toimiva eurooppalaisia ammattikorkeakouluja edustava järjestö, joka edustaa jäsentensä kautta 24 maan yli 450 ammattikorkeakoulua. Järjestö on painottanut edunvalvontatyötään erityisesti eurooppalaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen.

Ammattikorkeakouluille EU-rahoituslähteiden merkitys TKI-toiminnan rahoituslähteenä tulee kasvamaan tulevina vuosina. Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta yli 60 prosenttia tulee EU:n rahoituslähteistä.

– Suomalaisten ammattikorkeakoulujen kannalta UAS4EUROPE:n tekemä työ eurooppalaisen TKI-rahoituksen lisäämiseksi soveltavan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan saralla onkin ensiarvoisen tärkeää, ja haluamme tuoda oman osaamisemme vaikuttamistyöhön, rehtori Fagerholm toteaa.

Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Alankomaiden ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Vereniging Hogescholen puheenjohtaja Marjolijn Brussaard. Varapuheenjohtajakausi on kaksivuotinen ja alkaa kuluvan vuoden heinäkuussa.

Lisätietoja

UAS4Europen verkkosivut >>