Arenen lausui esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Osaamiselvytykseen käytettynä EU:n elpymisrahasto tukee Suomen siirtymää vähähiiliseen talouteen. Rahoitusta on kohdistettava korkeakoulujen lisäpaikkoihin, TKI-toimintaan ja jatkuvaan oppimiseen.

Näköpiirissä oleva perusrahoituksen kehitys ei tue ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen laajaa lisäämistä niin, että koulutuksen laatu voidaan taata opiskelija-aineksen moninaistuessa merkittävästi.

TKI-rahoituksen lisääminen edellyttää, että yhä useampi yritys osallistuu innovaatiotoimintaan. Tätä on tuettava julkisella rahoituksella. Ammattikorkeakoulujen kattavaa verkostoa tulee hyödyntää erityisesti pk-sektorin kehittymisen tukena.

Ammattikorkeakouluilla on kyky tarjota opetusta koronaepidemian poikkeusaikana, kunhan oppilaitoksia ei suljeta täydellisesti kuten keväällä.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 >>