Jouni Koski ja Matti Sarén Arenen varapuheenjohtajiksi

2868

Laurean rehtori Jouni Koski valittiin Arenen hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén. Päätökset tehtiin Arenen hallituksen järjestäytymiskokouksessa 13.1. Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori Mervi Vidgrén Savoniasta.

Hallituksen tueksi asetetaan neljä valiokuntaa, joille valittiin puheenjohtajat:
koulutusvaliokuntaa johtaa Jouni Koski, TKI-valiokuntaa Vesa Taatila, digitalisaatiovaliokuntaa Matti Sarén ja kansainvälisyysvaliokuntaa Kari Ristimäki.

Valiokunnat ovat keskeisiä verkostoja, joiden kautta Arenen toiminnan organisoituu. Niihin tulee korkeakoulujen johdon lisäksi koulutuksen johtamisen ja kehittämisen johtajien, opintohallintopäälliköiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtajien verkostojen sekä AAPA- ja PINNET-verkostojen edustajat. Valiokunnat järjestäytyvät helmikuun aikana.

Digitalisaatiovaliokunta asetetaan nyt ensimmäistä kertaa ja sen tärkeä tehtävä on edustaa ammattikorkeakoulujen ääntä korkeakoulujen yhteisen digivision toimeenpanossa.

Lisäksi hallituksen jäsen rehtori Turo Kilpeläinen valittiin kestävyys- ja vastuullisuustyöryhmän puheenjohtajaksi.