Kestävyys ja vastuullisuus, vetovoima sekä digitalisaatio Arenen painopisteinä vuonna 2020

Kestävyys ja vastuullisuus, ammattikorkeakoulujen vetovoima ja digitalisaation edistäminen ovat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnan painopisteitä vuonna 2020. Korkeakoulujen yhteistyön edistäminen on keskeinen osa Arenen toimintaa. Etujärjestönä Arene haluaa olla aloitteellinen toimija ammattikorkeakoulutusta, innovaatiotoimintaa ja jatkuvaa oppimista koskevissa valmisteluissa. 

Arene perustaa kestävyys- ja vastuullisuus -työryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa ja levittää keinoja, joilla kestävyys ja vastuullisuus huomioidaan nykyistä paremmin kaikissa ammattikorkeakouluissa. Näihin sisältyvät ammattikorkeakoulujen toimintatavat ja prosessit sekä koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sisällöt. Työryhmään pyydetään kaikkien ammattikorkeakoulujen edustus.

Lisäksi Arene perustaa uuden digitalisaatiovaliokunnan edistämään korkeakoulujen yhteisen digivision toteuttamista. Lisäksi valiokunta tukee yhteisen digitaalisen oppimisen ja yhteisen opetustarjonnan kehittämistä.

Arenen hallituksen tukena toimivat myös kansainvälisyys-, koulutus- ja TKI-valiokunta. Kaikkien valiokuntien kokoonpano uudistuu vuoden alusta.

Etujärjestönä Arene keskittyy korkeakoulu- ja innovaatiopolitiikkaan sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen. Arenen edunvalvonta perustuu tietoon ammattikorkeakoulutuksesta.

Arenen talousarvio perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenmäärä pienenee vuoden 2020 alusta, kun Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät. Tämä tarkoittaa jäsenmaksutuottojen pienentymistä, vaikka yhteisöjäsenten jäsenmaksuun tehdään 2,8 prosentin korotus.

Arenen jäsenenä on 24 rehtoria ja 24 ammattikorkeakoulua vuonna 2020.

Arenen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on luettavissa täältä.