Koronavirusohjeistukset ammattikorkeakouluittain

Aluehallintoviraston tiistaina 17.3 tekemän päätöksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen tilat on suljettu. 18.3.-13.4. Kaikki ammattikorkeakoulut siirtyvät etäopetukseen.

Lisätietoja ammattikorkeakoulujen sivuilta:

Arcada

Centria

Diakonia-ammattikorkeaoulu

Haaga-Helia

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Högskolan på Åland

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia

LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea

Metropolia

Novia

Oulun ammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu