Opiskelijavalintoja ja niihin liittyvää ohjausta kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä

AMK-valintakoe otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa (AMK-opiskelijavalinnat 2017-2019) uudistetaan ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja vuoteen 2020 mennessä. Todistusvalinnan yhteiset pisteytysmallit julkaistiin viime toukokuussa. Opiskelijavalintojen kehittämisen tulokset ovat monella tavoin osoitus ammattikorkeakoulujen dynaamisesta tiimityöstä.

Ammattikorkeakoulujen uutta yhteistä digitaalista valintakoetta on kehitetty laaja-alaisessa asiantuntijayhteistyössä tutkittuun tietoon perustuen (Talman ym. 2018). AMK-valintakoe on eri koulutusalat huomioon ottava digitaalinen valintakoe, joka testaa monipuolisesti hakijan soveltuvuutta ammattikorkeakouluopintoihin. Muun muassa nykyiset valtakunnalliset koulutusalakohtaiset valintakokeet korvautuvat AMK-valintakokeella. AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran syksyn 2019 yhteishaussa 29.10 – 1.11.2019 ja ammattikorkeakoulujen valmistelut ovat hyvässä vaiheessa.

Opiskelijavalintojen kehittäminen mahdollistaa ohjauksen ja viestinnän toteuttamisen aiempaa yhtenäisemmin

AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa on opiskelijavalintaväylien lisäksi kehitetty ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen ohjauksen ja viestinnän kokonaisuutta. Ammattikorkeakoulut julkaisevat 6.5. yhteisen uuden verkkosivuston Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi. Sivusto on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille. Sivustolla on tietoa suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista ja ammattikorkeakouluopinnoista. Koulutusalat ovat laajassa yhteistyössä laatineet sivustolle esittelytekstit ammattikorkeakoulututkinnoista.

Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle kootun materiaalin avulla pyritään edistämään ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen välistä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet omien sivujensa opinto-ohjaajille suunnattua viestintää. Ammattikorkeakoulujen omat opinto-ohjaajien sivut sekä hakijoille ja opinto-ohjaajille suunnatut tapahtumat löytyvät sivustolta.

Vieraile sivustolla 6.5. alkaen: www.ammattikorkeakouluun.fi  / www.yrkeshogskolestudier.fi

@ammattikorkeakouluun & @ammattikorkeaan (Twitter)

Lähde:

Talman, K., Borodavkin, K., Kanerva, A-M. & Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti: Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja.