Rakennerahasto-ohjelma suunnattava kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistamiseen

Kansalliselta rakennerahasto-ohjelmalta vaaditaan nykyistä vahvempaa vaikuttavuutta. Rahoitusta on kohdennettava kilpailukykyä ja osaamista vahvistaviin toimiin. Lisäksi Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry haluaa vaikuttavuudelle mittarit ja esittää vaikuttavuusarviointia edellytettävän jo rahoitusta haettaessa. 

-Kansallisella rakennerahasto-ohjelmalla on tuettava korkeakoulujen, yritysten ja tutkimuslaitosten muodostamien osaamis- ja innovaatiokeskittymien toimintaedellytysten vahvistamista. Rakennerahastoilla voimme edistää myös jatkuvaa oppimista, summaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.  

-Näillä painotuksilla vahvistetaan Suomen kilpailukykyä.  

Vaikuttavuutta tuetaan myös varmistamalla synergiaedut EU:n muiden ohjelmien kuten Horisontti Euroopan, Erasmus+ ja Digitaalisen Euroopan kanssa.  

Arene kannattaa komission suunnittelemaa hallinnon keventämistä. Myös rakennerahastoilla rahoitettavan hanketoiminnan kansallista koordinaatiota on kehitettävä. 

Ammattikorkeakoulut vahvoja rakennerahastotoimijoita 

Kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2018 työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Kansallisen valmistelun ohella ammattikorkeakoulut osallistuvat valmisteluun maakunnissa.  

Vahvoina koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoina ammattikorkeakoulut tuntevat toiminta-alueidensa tarpeet ja toimijat, minkä lisäksi niillä on laaja-alaista osaamista rakennerahastohankkeiden toteuttamiseen. Kuluvalla ohjelmakaudella ammattikorkeakoulut ovatkin olleet mukana yli 1 100 rakennerahastorahoitusta saaneessa hankkeessa. 

Arenen ydinviestit kansallisen rakennerahasto-ohjelman valmisteluun: 

  • Suomen kilpailukyky ja osaaminen tarvitsevat erityisiä panostuksia jatkuvaan oppimiseen, innovaatioihin ja kokeiluihin. 
  • Hankehallintoa tulee keventää ja eri viranomaisten menettelyitä yhtenäistää.  
  • Nykyiset kustannuskertoimet eivät riitä kattamaan hanketoiminnasta aiheutuvia kuluja. 
  • Ammattikorkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita rakennerahasto-ohjelmassa, ja ne tulee tunnistaa ohjelmassa toimijoina ja edunsaajina. 

Arenen kannanotto (pdf) >>