Ritva Laakso-Mannisesta korkeakouluneuvos

3450

Tasavallan presidentti on myöntänyt 17.5.2019 Ritva Laakso-Manniselle korkeakouluneuvoksen arvonimen.

Laakso-Manninen toimi Haaga-Helian rehtorina ja toimitusjohtajana 16 vuoden ajan. Hän toimi ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008- 2009.

Korkeakouluneuvoksen arvonimi on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien. Korkeakouluneuvoksen arvonimi haluttiin ottaa käyttöön, koska erityisesti korkeakoulujen toiminnan alaan liittyvää luontevaa arvonimeä ei ollut aiemmin olemassa. Arvonimeä voidaan hakea yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muissa korkeakoulujen tehtävissä ansioituneille henkilöille.

Korkeakouluneuvos Ritva Laakso-Manninen

Arenen nykyinen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola oli ensimmäinen korkeakouluneuvoksen arvonimen saanut henkilö Suomessa. Varmola nimitettiin korkeakouluneuvokseksi 27.6.2018.