UAS4Europe: Ammattikorkeakoulut tukemaan eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista

Eurooppalaiset ammattikorkeakoulut tukevat komission aloitetta vahvemmasta ja tehokkaammasta eurooppalaisesta tutkimusalueesta (ERA), todetaan 450 eurooppalaista ammattikorkeakoulua edustavan UAS4Europen tiedotteessa.

Euroopan komissio julkaisi eilen tiedonannon Euroopan tutkimusalueen (European Research Area ERA) uudistamisesta. Tavoitteena on vahvistaa tutkijoiden ja tiedon liikkuvuutta sekä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen. Edelleen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta tieteessä. Tutkimusalueen yhtenä perustana on korkeakoulujen, yritysten ja muiden tutkimuksen toimijoiden yhteistyön parantaminen.

UAS4Europen mukaan ammattikorkeakoulut voivat tehokkaasti tukea uudistetun, vahvemman ja tehokkaamman eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista. Samalla järjestö muistuttaa ammattikorkeakoulujen vahvuuksista, joihin kuuluu vahva yhteistyö korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa, mukaan lukien pk-yritykset. 

UAS4European kannanotossa korostetaan tarvetta osallistavalle eurooppalaiselle tutkimuspolitiikalle, mikä mahdollistaa monipuolisten toimijoiden yhteistyön. Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä myös avoimen tutkimuksen ja tieteen periaatteiden toteutumista tutkimusalueella.

Eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteena on yhtenäinen rajat ylittävä tutkimuksen, innovaatioiden ja teknologioiden alue EU:n sisällä. Itse käsite juontaa juurensa jo vuodesta 2000.

UAS4Europe on ammattikorkeakoulujen eurooppalainen etujärjestö, jonka toiminta keskittyy erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edellytysten parantamiseen. UAS4Europe edustaa 450 eurooppalaista ammattikorkeakoulua 14 maasta. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat mukana Arenen kautta. Lisäksi järjestöön kuuluvat Alankomaiden, Itävallan, Sveitsin, Tanskan ja usean Saksan osavaltion ammattikorkeakouluja edustavat järjestöt sekä Eurashe-verkosto, johon kuuluu yli 600 korkeakoulua 40 eri maasta.

Lue lisää

Euroopan komission tiedonanto eurooppalaisesta tutkimusalueesta on luettavissa täältä >>

UAS4Europen kannanotto on luettavissa täältä >>