UAS4EUROPE verkosto sitoutuu yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

UAS4EUROPE, eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen verkosto sitoutuu yhdessä tutkimuksen ja innovaatioiden roolin ja näkyvyyden vahvistamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti.

Selkeällä sitoutumisella kestävän kehityksen tavoitteisiin, UAS4EUROPE sitoutuu vastuullisuuden tehtävään, jota ammattikorkeakoulut toteuttavat alueellisina toimijoina, kertoo UAS4EUROPEn puheenjohtaja Christiane Fritze.

UAS4EUROPEn taustapaperissa kestävän kehityksen tavoitteita lähestytään neljän painopisteen kautta, oppiminen ja opettaminen, tutkimus, hallinto ja johtajuus. Lisäksi taustapaperissa esitellään parhaita käytäntöjä ja aloitteita kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuksessa verkoston jäsenten ammattikorkeakoulusta.

Seuraavana askeleena on selvittää haasteita ja mahdollisuuksia, joita kestävän kehityksen tavoitteet asettavat ammattikorkeakouluille.

Arene julkaisi marraskuussa ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka hyväksyi kaikki 24 Suomen ammattikorkeakoulua.

UAS4Europe on ammattikorkeakoulujen eurooppalainen etujärjestö, jonka toiminta keskittyy erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edellytysten parantamiseen. UAS4Europe edustaa 450 eurooppalaista ammattikorkeakoulua 14 maasta. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat mukana Arenen kautta. Lisäksi järjestöön kuuluvat Alankomaiden, Itävallan, Sveitsin, Tanskan ja usean Saksan osavaltion ammattikorkeakouluja edustavat järjestöt sekä Eurashe-verkosto, johon kuuluu yli 600 korkeakoulua 40 eri maasta.

Lue lisää

UAS4EUROPE X SDGs verkkosivut >>