Valiokunnat

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2021 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö).


1. Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja ammatillisen korkeakoulutuksen rakenteiden kehittäminen ammattikorkeakouluyhteistyössä. Tehtävänä on ammattikorkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.

Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimivat Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto, avoimen ammattikorkeakoulutuksen verkosto sekä opintoasianpäälliköiden työryhmä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Jouni Koski (Laurea)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK), rehtori Jukka Määttä (HUMAK), vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä (HAMK), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki (HAMK), yksikön johtaja Salla Seppänen (Laurea), koulutusjohtaja Timo Tanskanen (Turku AMK), johtaja Matti Kauppinen (Haaga-Helia), sihteerinä asiantuntija Samuli Maxenius (Arene).


2. Kansainvälisyysvaliokunta

Kv-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisen ulottuvuuden ja koulutusviennin edistäminen. Tehtävänä on Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Kari Ristimäki (Centria)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Örjan Andersson (Novia), rehtori Tapio Kujala (Diak), rehtori Petri Raivo (Karelia), rehtori Mona Forsskåhl (Arcada), rehtori Jari Multisilta (SAMK), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jaakko Hallila (SeAMK), johtaja Carita Prokki (TAMK), kv-asioiden päällikkö Kati Heikkinen (HAMK), sihteerinä kv-asioiden päällikkö Peter Finell (Centria). 


3. Digitalisaatiovaliokunta

Digitalisaatiovalikunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä. Erityisesti digitalisaatiovaliokunnan tehtävä on muodostaa ammattikorkeakoulujen kanta digivision kehittämistyössä. 

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Matti Sarén (KAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Riitta Konkola (Metropolia), rehtori Elina Juntunen (Diak), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), rehtori Jari Multisilta (SAMK), vicerektor Bengt Englund (Högskolan på Åland), kehittämispäällikkö Esa Viklund (Savonia), sihteerinä Jaakko Riihimaa (AAPA).


4. TKI-valiokunta

TKI-valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä TKI-toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI-valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Vesa Taatila (Turku AMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Jussi Halttunen (JAMK), rehtori Mona Forsskåhl (Arcada), rehtori Riitta Rissanen (Lapin AMK), rehtori Heidi Fagerholm (OAMK), TKI-vararehtori Kirsi Viskari (TAMK), vararehtori Mikko Vuoristo (Savonia), tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia), sihteerinä TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe (Turku AMK)