Korkeakoulut eivät voi olla vuosikymmeniä yhteiskunnan säästökohde, sillä sivistystä ja osaamista ei voi varastoida

2380

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusta on leikattu tällä vuosikymmenellä rajusti. Vaikka korkeakoulujen toiminta on viime vuosina tehostunut, on leikkauksilla ollut kiistatta liian rajuja seurauksia korkeakoulujen toimintaan. Olen kovin ylpeä uusmaalaisen Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstöstä, joka on joutunut kovasti ponnistelemaan toiminnan sopeuttamiseksi laskevaan rahoituskehitykseen.

Pitkään leikkausten kohteena olleissa korkeakouluissa laskeva rahoitus on pakottanut korkeakoulut jo liian pitkään keskittymään säästöihin, toiminnan tehostamiseen ja kaikkien kulujen jatkuvaan pienentämiseen. Seurauksena on ollut se, että voimavaroja ja taloudellisia resursseja ei ole ollut riittävästi koulutuksen ja koko korkeakoulutoiminnan laadun kehittämiseen. Korkeakoulut eivät voi olla vuosikymmeniä yhteiskunnan säästökohde, sillä sivistystä ja osaamista ei voi varastoida! Sen sijaan säilyttääkseen kansainvälisen kilpailukykynsä ja arvostamamme hyvinvointiyhteiskunnan, tulisi meidän pystyä kouluttamaan seuraava sukupolvi aina paremmin.

Suomen hallituksen päätös palauttaa indeksikorotukset korkeakouluille oli rohkaiseva ja nuorille uskoa tulevaisuuteen vahvistava ratkaisu. Toivottavasti tällaiset päätökset saavat jatkoa, kun päätetään valtion talousarviosta.

Kirjoitus julkaistu ensimmäisen kerran Vantaan Sanomissa 4.9.2019.

Jouni Koski
rehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu