Suomessa maailman tehokkain korkeakoululaitos – Universitas 21

Suomalainen korkeakoululaitos on maailman tehokkain kansantuloon suhteutettuna, kertoo korkeakouluverkosto Universitas 21:n vuosittainen vertailu. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot suoriutuvat jopa 20 prosenttia tehokkaammin kuin taloudeltaan...

Finnish universities of applied sciences start to apply distance and online...

This week, all 24 Finnish universities of applied sciences start to extensively apply online and distance learning practices to minimise the chances of corona...

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför...

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl

Över 62 000 sökande har idag deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov på nätet, uppdelade i två provgrupper. Det rekordstora provet lyckades tekniskt väl. Samma...

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten...

Arene: Kv-opiskelijoiden maahantuloa sujuvoitettava

Lukuvuosimaksujen myötä suomalaiset korkeakoulut siirtyivät vuonna 2017 kansainvälisille opiskelijamarkkinoille, joilla kilpailemme Yhdysvaltain ja Iso-Britannian kaltaisten koulutusjättiläisten kanssa. Korkeakouluilta vaaditaan uusia toimia opiskelijamäärien...

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

Uppdaterad 13.5. Under coronaepidemin genomförs studentantagningen i enlighet med myndigheternas föreskrifter och anvisningar. De kan leda till ändringar i...

Universities of applied sciences: Sustainable development skills for everyone

Universities of applied sciences have approved a joint programme for sustainable development and responsibility based on the Sustainable Development Goals that the UN accepted in...

Student selection for Universities of Applied Sciences programmes conducted in English...

Student selection procedures for Universities of Applied Sciences (UAS) study programmes conducted in English are being developed into a more uniform and...

Ändringar i antagningen av studerande, men antagningen görs trots corona

Yrkeshögskolorna ersätter urvalsproven som planerats för vårens första gemensamma ansökan i april med betygsurval och urvalsuppgifter, eftersom Finland har beslutat att stänga sina gränser som...

Tuoreimmat uutiset