YH urvalsproven arrangeras 31.5–9.6

YH-urvalsproven börjar nästa veckas måndag 31.5 och det sista urvalsprovstillfället arrangeras onsdagen 9.6. Nästan 76 000 sökande har anmält sig till YH-urvalsprovet och tävlar om...

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför...

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

UAS4EUROPE verkosto sitoutuu yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

UAS4EUROPE, eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen verkosto sitoutuu yhdessä tutkimuksen ja innovaatioiden roolin ja näkyvyyden vahvistamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. -Selkeällä...

Ammattikorkeakoulujen Kiina yhteistyö etenee

Kiina on noussut suomalaisten ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan tärkeäksi kohteeksi. Yhteistyötä vauhdittaa 4. helmikuuta allekirjoitettu sopimus suomalaiskiinalaisesta ammattikorkeakouluallianssista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Kiina yhteistyötä...

YH-urvalsprovet arrangeras i ett steg som prov på campus 31.5–9.6

Det råder undantagsförhållanden då yrkeshögskolorna väljer sina studerande för de utbildningar som inleds i höst. Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som...

The Universities of applied sciences entrance examination will be organised as...

Universities of applied sciences (UAS) will select students for education starting next autumn in exceptional circumstances. Student admissions for the joint application process starting...

Yrkeshögskolorna: Alla behöver kompetenser för hållbar utveckling

De finländska yrkeshögskolorna har godkänt ett gemensamt program för hållbar utveckling och ansvar, med utgångspunkt i de mål för hållbar utveckling som FN godkände...

Universities of applied sciences: Sustainable development skills for everyone

Universities of applied sciences have approved a joint programme for sustainable development and responsibility based on the Sustainable Development Goals that the UN accepted in...

Suomalaiset ja kiinalaiset ammattikorkeakoulut etsivät uusia yhteistyömuotoja

Suomalaiset ja kiinalaiset ammattikorkeakoulut etsivät uusia yhteistyömuotoja 19.10 järjestetyssä kolmannessa ammattikorkeakoulufoorumissa. Koronapandemian vuoksi tilaisuus järjestettiin etätapaamisena verkon välityksellä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä 40 eri korkeakoulusta Suomesta...

UAS4Europe: Ammattikorkeakoulut tukemaan eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista

Eurooppalaiset ammattikorkeakoulut tukevat komission aloitetta vahvemmasta ja tehokkaammasta eurooppalaisesta tutkimusalueesta (ERA), todetaan 450 eurooppalaista ammattikorkeakoulua edustavan UAS4Europen tiedotteessa. Euroopan komissio julkaisi...

Tuoreimmat uutiset