Ammattikorkeakoulujen Kiina yhteistyö etenee

Kiina on noussut suomalaisten ammattikorkeakoulujen kansainvälisen toiminnan tärkeäksi kohteeksi. Yhteistyötä vauhdittaa 4. helmikuuta allekirjoitettu sopimus suomalaiskiinalaisesta ammattikorkeakouluallianssista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Kiina yhteistyötä...

YH-urvalsprovet arrangeras i ett steg som prov på campus 31.5–9.6

Det råder undantagsförhållanden då yrkeshögskolorna väljer sina studerande för de utbildningar som inleds i höst. Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som...

UAS4EUROPE verkosto sitoutuu yhdessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

UAS4EUROPE, eurooppalaisten ammattikorkeakoulujen verkosto sitoutuu yhdessä tutkimuksen ja innovaatioiden roolin ja näkyvyyden vahvistamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti. -Selkeällä...

Ulkomaalaisten opiskelijoiden maahantulon prosessit vaativat uudistamista – ammattikorkeakoulut lisäävät yhteistyötään hakeutumisen...

Opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupia koskeva lakiesitys on ollut lausunnoilla. Tämäkään laki ei ratkaise opiskelijoiden maahantuloon liittyviä suurimpia ongelmia. Ammattikorkeakoulut ovat tiivistäneet yhteistyötään,...

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten...

YH urvalsproven arrangeras 31.5–9.6

YH-urvalsproven börjar nästa veckas måndag 31.5 och det sista urvalsprovstillfället arrangeras onsdagen 9.6. Nästan 76 000 sökande har anmält sig till YH-urvalsprovet och tävlar om...

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnat uudistuvat –yhteistyöllä kohti hakijaystävällisempää opiskelijavalintaa

Ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalintoja kehitetään yhtenäisempään ja yksinkertaisempaan suuntaan. Viime vuosina ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutuksien opiskelijavalinnoissa on ollut käytössä...

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför...

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Student selection for Universities of Applied Sciences programmes conducted in English...

Student selection procedures for Universities of Applied Sciences (UAS) study programmes conducted in English are being developed into a more uniform and...

Tuoreimmat uutiset