Esityksiä hallitusohjelman kirjauksiksi

Arene esitykset hallitusohjelman kirjauksiksi koskevat ammattikorkeakoulujen ja TKI-toiminnan rahoitusta, koulutusperäistä maahanmuuttoa, jatkuvaa oppimista sekä sosiaali- ja terveysalan harjoittelumaksujen poistamista.

Ammattikorkeakoulutuksen merkitys kasvaa, kun osaamisvaatimukset työmarkkinoilla nousevat. Suomi tarvitsee merkittävästi lisää korkeakoulutettuja vastaamaan työmarkkinoiden kysyntään. Ammattikorkeakoulutkinnon suorittaneet työllistyvät erittäin hyvin ja heistä on pulaa monilla aloilla.

Puolet suomalaisista korkeakouluopiskelijoista opiskelee ammattikorkeakouluissa, jotka kouluttavat mm. sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketalouden ammattilaisia. Näille aloille oli yli 60 000 ensisijaista hakijaa kevään 2018 yhteishaussa.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääminen on Suomelle välttämättömyys ja ammattikorkeakouluille mahdollisuus vaikuttavuutensa lisäämiseen entisestään.  

Ammattikorkeakoulutus on kustannustehokas tapa vastata työelämän tarpeisiin. Tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen sekä innovaatiotoiminnan laajentaminen edellyttävät osaavia opettajia ja asiantuntijoita. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat rahoituksen osaavan henkilöstön palkkaamisen. Koulutusta ei voi tehostaa rajattomasti.