Arene esittää, että sosiaalihuoltolakiin kirjattaisiin valtion mahdollisuus rahoittaa korkeakoulutasoista sosiaalityön tutkimusta yliopistotasoisen tutkimuksen sijaan. Tämä mahdollistaisi, että yliopistojen lisäksi ammattikorkeakoulut merkittävinä sosiaalialan kehittäjinä ja kouluttajina voisivat saada sosiaali- ja terveysministeriöltä valtion rahoitusta sosiaalityön tutkimukseen.

Arenen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle >>