Arene esittää muutosta sosiaalihuoltolakiin

1937

Arene esittää, että sosiaalihuoltolakiin kirjattaisiin valtion mahdollisuus rahoittaa korkeakoulutasoista sosiaalityön tutkimusta yliopistotasoisen tutkimuksen sijaan. Tämä mahdollistaisi, että yliopistojen lisäksi ammattikorkeakoulut merkittävinä sosiaalialan kehittäjinä ja kouluttajina voisivat saada sosiaali- ja terveysministeriöltä valtion rahoitusta sosiaalityön tutkimukseen.

Arenen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle >>