Arene lausui opintotukilain muuttamisesta

Arene kannattaa esitystä opintotukilain muuttamisesta esitetyllä tavalla. Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen on tärkeää tilanteessa, jossa covid-19-epidemia vaikeuttaa opintojen etenemistä niin opintojen järjestämiseen kuin opiskelijoiden jaksamiseen liittyvien syiden vuoksi. Muutokset opintorahan määräytymiseen ja opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen ovat tämän vuoksi perusteltuja.

Arenen lausunto hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain muuttamisesta >>