Arene lausui tartuntatautilain muuttamisesta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää hyvänä lakiesitykseen sisältyvää mahdollisuutta tehdä alueellisesti eriytyneitä päätöksiä vastauksena Covid19 -tartuntataudin leviämiseen. Tämä mahdollista toimenpiteiden kohdistamisen esim. koulutuksessa sinne, missä se on vaikuttavinta.  

Samalla esitämme harkittavaksi, että kaikkea koulutusta ei säädeltäisi tässä asiassa samalla tavalla. Esi- ja perusopetuksen toiminta on erilaista kuin korkeakoulutus, jossa opetus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan julkista. Tämän mukaisesti ammattikorkeakoulut eivät ole suljettuja oppilaitoksia. 

Arenen lausunto tartuntatautilain muuttamisesta >>