Arene tukee YTHS:n tiedonsaantioikeutta, joka turvaa opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden

Arene tukee YTHS:n tiedonsaantioikeutta, joka turvaa opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden. Samalla toteamme, että esityksessä on lukuisia epätarkkuuksia, jotka on korjattava ennen lakiesityksen antamista. Lausunnossa Arene ihmettelee, miksi lausuntopyyntöä ei ole lähetetty korkeakouluille, jotka lain mukaan toimivat lausunnolla olevassa lakiesityksessäkin koskevien tietojen rekisterinpitäjinä-

Arenen lausunto YTHS:n tiedonsaantioikeudesta >>