50 miljoonaa pk-yritysten innovaatioihin ja ammattikorkeakouluyhteistyöhön

2177

Arene esittää 50 miljoonan euron lisäystä pk-yritysten innovaatiotoiminnan ja niiden ammattikorkeakoulujen kanssa tekemän yhteistyön vahvistamiseen. Pk-sektorin tulevaisuudennäkymien vahvistaminen on keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvyn ja työllisyystavoitteiden kannalta, sillä työpaikka-avaukset ovat syntyneet tämän vuosituhannen aikana nimenomaisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Uusi rahoitusinstrumentti vahvistaisi merkittävästi pk-sektorin työnantajayritysten soveltavaan tutkimukseen perustuvaa kehittämistä ja yritysten osallistumista osaamiskeskittymiin ja ekosysteemeihin. Samalla paranevat pk-yritysten edellytykset kiinnittyä myöhemmin Business Finlandin kansainvälistymiseen ja Suomen Akatemian tieteellisiin läpimurtoihin tähtääviin tutkimuksiin ja niiden tutkimustulosten soveltamiseen ja hyödyntämiseen.

Arene kannanotto (pdf) >>