Arene ja UNIFI: EAKR-hankkeissa oltava yhdenvertainen ennakkomaksukäytäntö

1603

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kannalta on keskeistä varmistaa yhdenvertainen ennakkomaksukäytäntö sekä rakennerahastohankkeiden rahoituksessa ja toteutuksessa. Arene ry ja UNIFI ry esittävät kannanottonaan, että ennakoiden maksu on mahdollistettava myös korkeakouluille. Se on myös laajennettava koskemaan koko hankkeen toteutusaikaa, eikä vain ensimmäistä maksatuserää. Ensimmäinen maksatuserä on kokemuksien mukaan usein lyhyt ja kustannuksia ei välttämättä kerry paljon hankkeen alkuvaiheessa.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut esittävät myös huolensa hankkeiden tukitasosta erityisesti investointihankkeissa. Asetuksessa mainittu 50% tukitaso investointihankkeissa tulee näkemyksemme mukaan merkitsemään aluekehityksen kannalta tärkeiden työelämän osaamista tukevien tutkimus‐ ja kehittämisinvestointien voimakasta vähentymistä. Myös ESR‐hankkeissa 30% omarahoitusvaade on kova ottaen huomioon, että yritysrahoituksen kokoamien ESR‐tyyppisessä toiminnassa on vaikeaa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Markku Lahtinen
puheenjohtaja

Riitta Rissanen
toiminnanjohtaja

Suomen yliopistot UNIFI ry

Kalervo Väänänen
puheenjohtaja

Leena Treuthardt
toiminnanjohtaja

Arenen kannanotto (pdf)