Arene vaikuttaa rakennerahastokauden valmisteluun

2423

Arene on lausunut tulevan rakennerahastokauden palkkakustannusmalleista. Arene on jo aiemmin esittänyt, että palkkakustannusten huomioimisessa siirryttäisiin yhtenäiseen käytäntöön. Rakennerahastot ovat keskeinen ulkopuolisen rahoituksen lähde ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Vuonna 2018 ammattikorkeakoulut saivat niistä yhteensä 48 miljoonaa euroa.

Arenen lausunto koskien rakennerahastokauden valmistelua (pdf) >>